Madalas Itanong (Pagtanggap / sa Japan)

Madalas Itanong - taas ng pahina

Anong pamamaraan kung ang pondo ay ire-remit mula aborad tungo sa isang Japanese member?


Mangyaring ipadala ang pondo sa Japanese member sa pamamagitan ng isa sa mga opisina ng MoneyGram sa abroad. Para sa mga remittances na ipinadala mula Japan, ibinibigay ang isang Reference Number. Ipinapaalam sa tatanggap ang Reference Number at dapat magkaroon ng “kahilingan sa pagtanggap ng pera” mula sa members’ site. Kapag natapos na namin ang proseso, malilipat ang pondo mula sa aming kompanya patungo sa iyong nakarehistrong withdrawal account. Kapag tapos na ang paglipat, makikipag-ugnayan kami sa iyo at sa iyong nakarehistrong e-mail address.

Bumalik sa Madalas Itanong(Pagtanggap / sa Japan)

Madalas Itanong - taas ng pahina