Madalas Itanong (Mga Ipinagkatiwalang Deposito)

Madalas Itanong - taas ng pahina

Paano mo pinangangalagaan ang perang idineposito sa iyo para sa remittances?


Alinsunod sa Payment Services Act, ang pondo ay pinangangalagaan nang mabuti hanggang ito ay talagang natanggap na ng tatanggap sa abroad sa ilalim ng kasunduan sa performance security deposit preservation o sa ilalim ng security deposit kasama ang Legal Affairs Bureau.

Samakatuwid, kung sakaling nalugi ang SBI Remit, nasa priority position ang aming mga customer na tumanggap ng allocation na katumbas ng halaga ng anumang remittance na nagawa mula sa performance security deposit.

Bumalik sa Madalas Itanong(Mga Ipinagkatiwalang Deposito)

Madalas Itanong - taas ng pahina