Madalas Itanong (Pagtanggap / Abroad)

Madalas Itanong - taas ng pahina

Paano ko titingnan kung natanggap na ng tatanggap ang remitted na pondo?


Mangyaring mag-log in sa members’ site at tingnan ang status ng remittance sa ilalim ng “listahan ng remittance requests.”
Kung sinasabi ng status na “natanggap,” kung gayon natanggap na ng tatanggap ang remitted na pondo.
Gayunpaman, mangyaring tandaan nang maaga na gumugugol ito ng ilang oras para lumabas ang receipt data sa members’ site. 

Bumalik sa Madalas Itanong(Pagtanggap / Abroad)

Madalas Itanong - taas ng pahina