Madalas Itanong (Overseas Remittances)

Madalas Itanong - taas ng pahina

Anong halaga ng palitan (sa aling ispesipikong oras) ang ginamit para palitan ang remitted na pondo? Pagkatapos kong ideposito ang pondo sa isang convenience store, ang halaga ng palitan na natanggap ko sa e-mail ay iba sa ipinakita sa screen sa oras na naiproseso ang remittance. Bakit ganoon?


Ang naaangkop na halaga ng palitan ay nag-iiba depende sa pamamaraan ng remittance. Mangyaring tingnan ang ibaba para sa mga detalye.

 

【Internet remittances】
Ang naaangkop na halaga ng palitan ay yung kung kailan ginawa ang remittance.

 

【Remittances sa pamamagitan ng Remit Card】
Ang naaangkop na halaga ng palitan ay yung kung kailan naibigay ang Reference Number.

 

【Remittances sa pamamagitan ng Furikomi Money Transfer Service】
Ang naaangkop na halaga ng palitan ay yung kung kailan nakakuha tayo ng kumpirmasyon sa idinepositong pondo.

 

【Store remittances】
Ang naaangkop na halaga ng palitan ay yung kung kailan naibigay ang Reference Number.

 

【Convenience Store remittances】
Ang naaangkop na halaga ng palitan ay yung kung kailan nakakuha tayo ng kumpirmasyon sa idinepositong pondo.
Tumatagal ito ng mga isang oras para makakuha tayo ng ulat sa idineposito mula sa oras na idineposito ng customer ang pondo sa convenience store.

 

【Japan Post Transfer Payment Card】
Ang naaangkop na halaga ng palitan ay yung kung kailan nakakuha tayo ng kumpirmasyon sa idinepositong pondo.
Ipinapadala sa amin nang tatlong beses sa isang araw ang mga ulat sa deposito kung ito’y business day sa Japan Post Bank.
Para sa mga idinepositong pondo bago mag alas-onse y medya sa banking business day: pagkatapos ng alas-tres
Para sa idinepositong pondo pagkatapos ng alas-onse y medya hanggang alas-kuwatro ng hapon sa banking business day: pagkatapos ng alas-nuwebe sa susunod na business day
Para sa idinepositong pondo pagkatapos ng alas-kuwatro ng hapon sa banking business day: pagkatapos ng alas-dyes sa susunod na business day

Bumalik sa Madalas Itanong(Overseas Remittances)

Madalas Itanong - taas ng pahina