Madalas Itanong (Overseas Remittances)

Madalas Itanong - taas ng pahina

Maaari bang gamitin ang remittances sa pagbayad para sa online gaming at gambling?


Ang aming serbisyo ay hindi maaaring gamitin sa mga sumusunod na layunin:
・Magpadala ng pera para bumili ng foreign-issues na lottery tickets sa Japan
・Magpadala ng pera para sa layunin ng pagsusugal tulad ng online casinos, atbp.
・Magpadala ng pera para sa illegal na transaksiyon tulad ng pagbili ng drugs, stimulants, handguns, o counterfeit goods, atbp.
・Magpadala ng pera para sa pagbili ng ipinagbabawal na import tulad ng panitikan na nagbabanta sa seguridad ng publiko at customs
・Magpadala ng pera para sa pagbili ng kakaibang hayop at halaman, at processed goods, atbp. na ipinagbabawal sa ilalim ng Washington Convention at katulad.
・Magpadala ng pera para sa ibang layunin na itinuturing na hindi naaangkop


Bilang karagdagan, kapag naipadala ang pera para sa komersiyal na transaksiyon, ang regulasyon ng bansang tatanggap ay naaangkop rin.
Para sa mga detalye, mangyaring tingnan ang “Mga pamamaraan ng remittance at restriksyon para sa iba’t ibang bansa/agents” na nasa screen para sa remittance requests, atbp.

Bumalik sa Madalas Itanong(Overseas Remittances)

Madalas Itanong - taas ng pahina