Madalas Itanong (Overseas Remittances)

Madalas Itanong - taas ng pahina

Maaari bang kanselahin ang remittance kapag naiproseso na ang remittance request?


Sa kaso ng cash pick-up, ang remittance request ay maaaring kanselahin mula sa members’ site kung hindi pa nakukuha ng tatanggap ang remitted na pondo. Mangyaring alamin na ang paglipat sa mga bank account ay hindi maaaring kanselahin kapag natapos nang iproseso ang remittance request.

Bumalik sa Madalas Itanong(Overseas Remittances)

Madalas Itanong - taas ng pahina