Madalas Itanong (Membership Registration)

Madalas Itanong - taas ng pahina

Nagrehistro ako para sa membership ngunit wala pa akong natatanggap na e-mail mula sa iyo. Bakit ganoon?


Mangyaring magtanong sa aming customer service center sa pamamagitan ng email o pagtawag para maaari naming matingnan ang status ng iyong registration para sa membership. Humihingi kami ng paumanhin para sa abala.
Mangyaring tandaann na ang mga kasong nakalista sa ibaba ay maaaring maging dahilan na hindi dumating ang e-mail; hinihiling namin na maging sigurado na tingnan muna ito bago gumawa ng anumang katanungan.

 

・Maaaring hindi mo natatanggap ang aming e-mail dahil sa iyong spam settings.
Mangyaring ayusin ang iyong mail domain settings para payagan kang makatanggap ng e-mail mula sa “@remit.co.jp”. Mangyaring tingnan ang iyong communications carrier para sa mga detalye ng spam e-mail settings.
・Maaaring mali ang iyong e-mail address.
Mag-log in sa membersʼ site, pumunta sa “Mga detalye ng impormasyon ng membership”, at pindutin ang “Palitan ang impormasyon ng membership,” pagkatapos ay itama ang iyong e-mail address.

Bumalik sa Madalas Itanong(Membership Registration)

Madalas Itanong - taas ng pahina