Madalas Itanong (Summary ng Paggamit)

Madalas Itanong - taas ng pahina

Ilang araw ang aabutin mula sa pag-apply ng membership hanggang sa maaari akong makapagpadala ng pera?


Inaabot ito ng mga isang linggo para makapagpadala ng pondo mula sa oras ng aplikasyon kung nagrehistro ka para sa membership sa Internet.
Inaabot ito ng mga sampung araw para makapagpadala ng pondo mula sa oras ng aplikasyon kung nagrehistro ka para sa membership gamit ang ibang paraan maliban sa Internet (tulad ng sa special events)

Bumalik sa Madalas Itanong(Summary ng Paggamit)

Madalas Itanong - taas ng pahina