Madalas Itanong (General Services)

Madalas Itanong - taas ng pahina

Bangko ba ang SBI Remit? Maaari ka bang magpadala ng pera nang legal, kahit na hindi ka isang bangko?


Hindi kami isang bangko; sa halip kami ay isang money transfer operator na nagspe-specialize sa serbisyong remittance alinsunod sa Act Concerning Settlement of Funds.
Nagpasa kami ng mga pamamaraan sa Ministry of Finance bago kumpletuhin ang rehistrasyon sa Financial Services Agency para maisagawa ang mga serbisyong remittance bilang money transfer operator.

 

Ang aming mga serbisyo ay naiiba mula sa mga bangkong nakalista sa ibaba – kasama ang katotohanan na hindi kami nangangasiwa ng anumang deposito:

 

• Ang mga transaksiyon na aming ginagawa ay hindi foreign exchange na transaksiyon tulad ng ginagawa ng mga bangko, atbp.; sa halip ito ay mga limitadong currency na transaksiyon na may kaugnayan sa money transfer na katumbas ng isang milyong JPY o mas mababa, kung saan nakasaad bilang lowvalue na transaksiyon ng Cabinet Order.”
* Ang maximum amount ay nag-iiba depende sa tatanggap na bansa o rehiyon.
• Hindi kami tumatanggap ng mga deposito, savings, o term deposits.
• Hindi namin kinakailangan magbayad para sa insurance claims na nakatakda sa Article 53 ng Deposit Insurance Act, o Article 55 ng the Agricultural and Fishery Cooperation Savings Insurance Act.

 

Tandaan na nakagawa kami ng performance guarantee fund system kung saan mayroong karapatan ang kompanya ng halaga na katumbas sa pondong ipinagkatiwala sa amin sa pamamagitan ng service users sa ilalim ng performance security deposit preservation agreement o sa ilalim ng security deposit kasama ang Legal Affairs Bureau.

 

Kung sakaling hindi nagawa ang pagbabayad, o katulad, magiging priority ka kumpara sa ibang may utang sa tatanggap ng settlement mula sa performance guarantee funds.
Ang party na humihiling ng pag-transfer ng pera ang may karapatang kunin ang sinasabing performance guarantee funds hanggang sa oras na ang remittance ay natanggap ng tatanggap.

Bumalik sa Madalas Itanong(General Services)

Madalas Itanong - taas ng pahina