Madalas Itanong (Mga pagbabago sa impormasyon ng pagiging miyembro)

Madalas Itanong - taas ng pahina

Pinalitan namin ang pangalan ng aming kompanya at address. Maaari ba naming palitan ang nakarehistrong impormasyon sa membership page?


Hindi maaaring gumawa ng pagbabago ang mga member. Mangyaring magsumite ng ebidensyang kasulatan ng bagong pangalan ng kompanya at address (transcript o extract mula sa company register, o ang katibayan ng registered matters (katibayan ng kasalukuyang matters/katibayan ng historical matters)) sa SBI Remit

Bumalik sa Madalas Itanong(Mga pagbabago sa impormasyon ng pagiging miyembro)

Madalas Itanong - taas ng pahina