Madalas Itanong (Iba pa)

Madalas Itanong - taas ng pahina

Kung nakarehistro kami bilang corporate member, lalabas ba ang pangalan ng aming kompanya bilang remitting party kapag nag-remit kami ng mga pondo abroad?


Mag-iiba ito depende sa pamamaraan ng remittance.
Kung ang mga pondo ay nailipat sa bank account, kung gayon ang mga ito ay ipapadala kasama ang “pangalan ng kompanya” bilang pangalan ng remitting party.
Kung ang mga pondo ay kinuha nang cash, ipapadala ito sa “pangalan ng taong responsable para sa transaksiyon.”

Bumalik sa Madalas Itanong(Iba pa)

Madalas Itanong - taas ng pahina