การรับเงิน / ระหว่างประเทศ

FAQ - ด้านบนสุด

การรับเงิน / ระหว่างประเทศ

 • Q1 สามารถตรวจสอบได้อย่างไรว่าผู้รับได้เงินที่โอนแล้ว

  A1 ลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์สมาชิก และตรวจสอบสถานะการโอนเงินจากหัวข้อ “รายการคำขอโอนเงิน”… หากสถานะแสดงว่า “ได้รับแล้…

  รายละเอียด
 • Q2 ผู้รับจะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่

  A2 ตามกฎแล้วผู้รับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม อาจมีค่าภาษีหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเทศที่รับ

  รายละเอียด
 • Q3 สามารถดำเนินการรับส่งเงินสดได้ในช่วงไหนบ้าง และอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่

  A3 อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ใช้จะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนมีผลในเวลาที่ทำรายการส่งเงิน และผู้รับจะต้องรับเงินสดภายใน 4…

  รายละเอียด

FAQ - ด้านบนสุด