Madalas Itanong (Overseas Remittances)

Madalas Itanong - taas ng pahina

Mangyaring sabihin sa akin ang maximum amount para sa isahang remittance. At saka, mayroon bang anumang limit sa bilang ng remittances na maaari kong gawin at ang kabuuang halaga?


Ang maximum amount para sa isahang remittance ay katumbas ng isang milyong yen. Tandaan na ang bilang ng remittances, ang maximum limit ng anumang remittance, at ang kabuuang halaga ng remittance ay nag-iiba depende sa bansa at rehiyon. Tingnan dito para sa mga detalye.

Bumalik sa Madalas Itanong(Overseas Remittances)

Madalas Itanong - taas ng pahina