Madalas Itanong (Membership Registration)

Madalas Itanong - taas ng pahina

Kailangan ko bang maging miyembro para makagawa ng remittance?


Oo. Maaari lamang gamitin ng mga miyembro ang aming mga serbisyo, kaya kailangan mong magrehistro para sa membership.
Mangyaring tingnan ang Mga pamamaraan sa paggamit (personal customers) para sa mga detalye mula sa membership registration hanggang sa pag-remit ng pondo.

Bumalik sa Madalas Itanong(Membership Registration)

Madalas Itanong - taas ng pahina