Mga bayad

Madalas Itanong - taas ng pahina

Mga bayad

  • Q1 Magkano ang mga remittance fee?

    A1 Ang kabayaran ay iba’t iba depende sa bansa at rehiyon kung saan tatanggapin ang remittance. Mangyaring …

    Mga detalye
  • Q2 Mayroon bang anumang gastos na kinakailangan sa pagtanggap at pagpapadala, maliban sa mga remittance fee?

    A2 【Kapag natanggap na ang remitted na pondo sa abroad】 Walang babayaran kapag tatanggapin. Gayunpaman, mayroong …

    Mga detalye

Madalas Itanong - taas ng pahina