Mga Deposito

Madalas Itanong - taas ng pahina

Mga Deposito

 • Q1 Maaari ko bang baguhin ang bangko kung saan isinagawa ang mga paglilipat mula sa Furikomi remittance account at inilaang account para sa pagpapadala?送金準備金口座やフリコミ送金口座の振込先銀行を変更することはできますか

  A1 Hindi, hindi ka maaaring magpalit ng bangko kung saan isinagawa ang mga paglilipat sa sandaling nakapili ka na…

  Mga detalye
 • Q2 Maaari ba akong gumawa ng remittance kung ang kabuuang halaga ng aking deposito ay mas mababa sa mga babayaran?

  A2 Hindi, hindi maaari. Ang pinakamababang halaga ng deposito ay ang mga sumusunod, depende sa paraan ng remittan…

  Mga detalye
 • Q3 Mayroon bang bayad para sa pagdeposito?

  A3 Oo, mayroon. Mangyaring tingnan ang Mga bayad sa pagdeposito sa ilalim ng “Mga bayad” para sa halaga.

  Mga detalye

Madalas Itanong - taas ng pahina