Pagtanggap / Abroad

Madalas Itanong - taas ng pahina

Pagtanggap / Abroad

 • Q1 Paano ko titingnan kung natanggap na ng tatanggap ang remitted na pondo?

  A1 Mangyaring mag-log in sa members’ site at tingnan ang status ng remittance sa ilalim ng “listahan …

  Mga detalye
 • Q2 Kailangan bang magbayad ng anumang halaga ang tatanggap?

  A2 Hindi, bilang alituntunin. Gayunpaman, mayroong mga buwis o katulad na babayaran, depende sa tatanggap na bans…

  Mga detalye
 • Q3 Sa anong oras maaaring kunin ang pera? At nagbabago ba ang halaga?

  A3 Ang halaga na ginamit ay yung may bisa sa oras ng remittance request, at dapat kunin ang cash sa loob ng apatn…

  Mga detalye

Madalas Itanong - taas ng pahina